ཡེར་མི་ཡཱ 33:1

ཡེར་མི་ཡཱ 33:1 TOT11

ང་ཁྱམས་རའི་བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ། སླར་ཡང་ང་ལ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་འབྱོར་བྱུང་།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ཡེར་མི་ཡཱ 33:1