ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:22

ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:22 TOT11

བླ་ན་མེད་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོང་གིས་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་གནང་བ། ང་ཡི་མི་རིགས་རྣམས་ལ་བརྡ་གཏོང་རྒྱུ། ཁྱོད་ཀྱི་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ཁྱིམ་དུ་འཁྱེར།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:22