ROMALILAR 8:23,26

ROMALILAR 8:23 TCL02

Yalnız yaratılış değil, biz de –evet Ruh'un turfandasına sahip olan bizler de– evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share

ROMALILAR 8:26 TCL02

Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share

ROMALILAR 8:23,26

Share