MEZMURLAR 22:28

MEZMURLAR 22:28 TCL02

Çünkü egemenlik RAB'bindir, Ulusları O yönetir.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share