MEZMURLAR 22:20

MEZMURLAR 22:20 TCL02

Canımı kılıçtan, Biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar!
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Ceviri
Share