MEZMURLAR 22:18

MEZMURLAR 22:18 TCL02

Giysilerimi aralarında paylaşıyor, Elbisem için kura çekiyorlar.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share