MEZMURLAR 130:3

MEZMURLAR 130:3 TCL02

Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, Kim ayakta kalabilir, ya Rab?
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to MEZMURLAR 130:3