SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:5

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:5 TCL02

Doğruların tasarıları adil, Kötülerin öğütleri aldatıcıdır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:5