SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:3

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:3 TCL02

Kötülük kişiyi güvenliğe kavuşturmaz, Ama doğruların kökü kazılamaz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:3