SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:2

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:2 TCL02

İyi kişi RAB'bin lütfuna erer, Ama düzenbazı RAB mahkûm eder.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:2