SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:12

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:12 TCL02

Kötü kişi kötülerin ganimetini ister, Ama doğru kişilerin kökü ürün verir.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:12