SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:10

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:10 TCL02

Doğru kişi hayvanıyla ilgilenir, Ama kötünün sevecenliği bile zalimcedir.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share