YEREMYA 20:4

YEREMYA 20:4 TCL02

“RAB diyor ki, ‘Seni de dostlarını da yıldıracağım. Dostlarının düşman kılıcıyla düştüğünü gözlerinle göreceksin. Bütün Yahuda'yı Babil Kralı'nın eline teslim edeceğim; onları Babil'e sürecek ya da kılıçtan geçirecek.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to YEREMYA 20:4