ELÇİLERİN İŞLERİ 4:32-33

ELÇİLERİN İŞLERİ 4:32-33 TCL02

İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için “Bu benimdir” demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler, Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share