Parallel
96
1
Uppmaning till alla jordens folk att lovsjunga Herren, världsdomaren.
 Sjungen till HERRENS ära      en ny sång,  sjungen till HERRENS ära,      alla länder. 2  Sjungen till HERRENS ära,      loven hans namn.  Båden glädje var dag,      förkunnen hans frälsning. 3  Förtäljen bland hedningarna hans ära,  bland alla folk hans under. 4  Ty stor är HERREN      och högt lovad,  fruktansvärd är han      mer än alla gudar. 5  Ty folkens alla gudar äro avgudar,  men HERREN är den som har gjort himmelen. 6  Majestät och härlighet äro inför hans ansikte,  makt och glans i hans helgedom. 7  Given åt HERREN,      I folkens släkter,  given åt HERREN      ära och makt; 8  given åt HERREN      hans namns ära,  bären fram skänker,      och kommen i hans gårdar. 9  Tillbedjen HERREN      i helig skrud,  bäven för hans ansikte,      alla länder. 10  Sägen bland hedningarna:      »HERREN är nu konung!  Därför står jordkretsen fast och vacklar icke;  han dömer folken med rättvisa.» 11  Himmelen vare glad,      och jorden fröjde sig;  havet bruse      och allt vad däri är. 12  Marken glädje sig      och allt som är därpå,  ja, då juble      alla skogens träd. 13  inför HERREN, ty han kommer,  ty han kommer för att döma jorden.  Han skall döma jordens krets med rättfärdighet  och folken med sin trofasthet.