Parallel
26
1
Den oskyldiges fasta tillit till HERREN.
Av David.  Skaffa mig rätt, HERRE,  ty jag vandrar i ostrafflighet,  och jag förtröstar på HERREN utan att vackla. 2  Pröva mig, HERRE, och försök mig;  rannsaka mina njurar och mitt hjärta. 3  Ty din nåd är inför mina ögon,  och jag vandrar i din sanning. 4  Jag sitter icke hos lögnens män,  och med hycklare har jag icke min umgängelse. 5  Jag hatar de ondas församling,  och hos de ogudaktiga sitter jag icke. 6  Jag tvår mina händer i oskuld,  och kring ditt altare, HERRE, vill jag vandra, 7  för att höja min röst till tacksägelse  och förtälja alla dina under. 8  HERRE, jag har din boning kär  och den plats där din härlighet bor. 9  Ryck icke min själ bort med syndare,  icke mitt liv med de blodgiriga, 10  i vilkas händer är skändlighet,  och vilkas högra hand är full av mutor. 11  Jag vandrar ju i ostrafflighet;  förlossa mig och var mig nådig. 12  Ja, min fot står på jämn mark;  i församlingarna skall jag lova HERREN.