PSALMEN 90:7,14

PSALMEN 90:7 SV-RJ

Want wij vergaan door Uw toorn; en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

PSALMEN 90:14 SV-RJ

Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to PSALMEN 90:7,14