PSALMEN 145:6,8

PSALMEN 145:6 SV-RJ

Vau. En zij zullen vermelden de kracht Uwer vreselijke daden; en Uw grootheid, die zal ik vertellen.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

PSALMEN 145:8 SV-RJ

Cheth. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share