Leviticus 19:18

Leviticus 19:18 SV1750

Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE!
SV1750: Statenvertaling
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Leviticus 19:18