GENESIS 1:1,3,6,9,11,14,20,24,26

GENESIS 1:1 SV-RJ

In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:3 SV-RJ

En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:6 SV-RJ

En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:9 SV-RJ

En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:11 SV-RJ

En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:20 SV-RJ

En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:24 SV-RJ

En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share