GENESIS 1:1,3,6,9,11,14,20,24,26

GENESIS 1:1 SV-RJ

In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:3 SV-RJ

En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:6 SV-RJ

En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:9 SV-RJ

En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:11 SV-RJ

En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:14 SV-RJ

En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:20 SV-RJ

En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:24 SV-RJ

En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

GENESIS 1:26 SV-RJ

En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share