PSALMEN 130
SV-RJ

PSALMEN 130

130
Boetpsalm
1Een lied Hammaälôth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!
2Heere! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
3 # Ps. 143:2. Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; Heere! wie zal bestaan?
4Maar #2 Sam. 24:14.bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
5 # Ps. 27:14. Hab. 2:3. Ik verwacht den HEERE; #Ps. 40:2.mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
6 # Ps. 5:4. 119:147. 123:1, 2. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.
7Israël hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
8En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

De Statenvertaling is een tekst uit het publieke domein. Deze digitale editie van de historische tekst is gemaakt en wordt onderhouden door Royal Jongbloed, Heerenveen, Nederland, 2018.


Learn More About Statenvertaling Jongbloed-editie

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.