JEREMIA 3:10

JEREMIA 3:10 SV-RJ

En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot Mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de HEERE.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to JEREMIA 3:10