1 JOHANNES 4:7-9

1 JOHANNES 4:7-9 SV-RJ

Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share

1 JOHANNES 4:7-9

Share