Xa-cha-ri 9
KTHD

Xa-cha-ri 9

9
Lời Phán Nghịch Cùng Kẻ Thù của Ít-ra-ên
1Chúa Hằng Hữu nguyền rủa đất Ha-đơ-rắc và Đa-mách, vì Chúa Hằng Hữu quan sát toàn thể nhân loại, cũng như Ngài quan sát các đại tộc Ít-ra-ên vậy.
2Lời nguyền rủa cho thành Ha-mát,
gần Đa-mách,
cùng thành Ty-rơ và Si-đôn,
dù người thành ấy rất khôn ngoan.
3Tuy Ty-rơ được phòng thủ kiên cố,
có vàng bạc nhiều
như bụi đất ngoài đường.
4Nhưng Chúa sẽ tước đoạt hết tài sản của Ty-rơ,
ném của cải nó xuống biển,
và nó sẽ bị thiêu hủy.
5Thành Ách-ca-lôn sẽ thấy Ty-rơ sụp đổ
và chúng ngập đầy nỗi run sợ,
Ga-xa sẽ buồn khổ,
Éc-rôn cũng vậy, vì hy vọng đã tiêu tan.
Vua Ga-xa sẽ bị giết,
Ách-ca-lôn sẽ hoang vắng, không người ở.
6Người ngoại quốc sẽ chiếm cứ Ách-đốt.
Ta sẽ diệt mối kiêu hãnh của người Phi-li-tin.
7Ta sẽ lấy máu ra khỏi miệng chúng
và vật kinh tởm khỏi răng chúng.
Những người Phi-li-tin sống sót sẽ thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta,
và trở nên như trưởng tộc của Giu-đa.
Người Éc-rôn sẽ như người Giê-bu vậy.
8Ta sẽ canh gác Đền Thờ Ta,
không cho địch quân xâm nhập.
Những kẻ áp bức sẽ không còn giày xéo dân Ta,
vì Ta để ý canh chừng.
Vua Của Si-ôn Đang Đến
9Hãy mừng lên, con gái Si-ôn ơi!
Reo lên, con gái Giê-ru-sa-lem ơi!
Kìa, Vua ngươi đến.
Chúa là Đấng công bằng, cứu giúp,
Ngài khiêm tốn và cưỡi một con lừa—
là một lừa con.
10Ta sẽ hủy xe trận của Ép-ra-im
và ngựa chiến của Giê-ru-sa-lem.
Ta sẽ bẻ gãy cung của chúng trong chiến trận,
và Ngài sẽ ban hòa bình cho các nước.
Ngài sẽ cai trị suốt từ đại dương này đến đại dương kia,
từ Sông Ơ-phơ-rát cho đến tận cùng đất.
11Vì máu của giao ước Ta đã kết với các ngươi,
Ta sẽ giải cứu những người bị giam trong hố không nước.
12Các tù nhân kia, chạy về đồn đi vì còn hy vọng!
Như Ta công bố hôm nay, các ngươi sẽ được gấp đôi.
13Giu-đa như cung,
Ép-ra-im như tên của Ta,
con trai Si-ôn như kiếm Ta,
và Ta sử dụng ngươi như gươm trong tay một dũng sĩ. Ta sẽ vung gươm chống lại Hy Lạp.
14Chúa Hằng Hữu đi trước dân Ngài;
tên Ngài bay như chớp!
Chúa Hằng Hữu Chí Cao thổi kèn thúc quân,
Ngài tiến tới như gió lốc phương nam.
15Chúa Hằng Hữu Vạn Quân bảo vệ dân Ngài,
họ sẽ tiêu hủy, giẫm nát quân địch.#9:15 Nt đá dùng để bắn ná
Họ sẽ uống máu địch như uống rượu.
Họ được đầy tràn như bát nước,
như góc bàn thờ đẫm nước.
16Ngày ấy, Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của họ, sẽ cứu giúp,
vì họ là bầy chiên được Ngài chăn giữ.
Trên đất Ngài, họ sẽ rực rỡ như ngọc trên vương miện.
17Ngày ấy mọi sự sẽ tốt lành đẹp đẽ biết bao!
Thóc lúa, rượu nho nuôi dưỡng thanh niên nam nữ nên người tuấn tú.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại