Xa-cha-ri 5
KTHD

Xa-cha-ri 5

5
Cuộn Sách Bay
1Tôi nhìn lên, thấy một cuộn sách bay trên không. 2Thiên sứ hỏi tôi: “Ông thấy gì?”
Tôi đáp: “Một cuộn sách đang bay, bề dài sách ấy 9 mét và bề ngang 4,5 mét.#5:2 Nt 20 cubits dài và 10 cubits rộng
3Thiên sứ nói: “Sách này chứa lời nguyền rủa, bay ra khắp mặt đất. Vì chiếu theo sách ấy, ai trộm cắp phải bị xử tử, ai thề dối cũng bị xử tử. 4Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán: ‘Lời nguyền rủa này sẽ vào nhà kẻ trộm, nhà của người nhân danh Ta thề dối, tiêu hủy nhà họ, cả cây lẫn đá.’”
Người Phụ Nữ trong Thúng
5Một lúc sau, thiên sứ bước tới, bảo tôi: “Nhìn lên xem. Có vật gì đang tiến tới đó?”
6Tôi hỏi: “Vật gì thế?”
Thiên sứ đáp: “Một cái thúng#5:6 Nt 1 ê-pha, dụng cụ đo lường, khoảng 22 lít chứa đầy tội lỗi dân trên đất.”
7Bỗng nhiên, cái nắp thúng bằng chì lật ra, tôi thấy có một phụ nữ ngồi trong thúng. 8Thiên sứ nói: “Nó tượng trưng cho sự đồi bại, độc ác.” Và thiên sứ đẩy người phụ nữ vào trong thúng, đậy nắp lại.
9Tôi nhìn lên, lần này thấy có hai người phụ nữ bay đến, có cánh như cánh cò. Họ bưng thùng, bay lên, lơ lửng giữa trời đất.
10Tôi hỏi thiên sứ: “Họ đem thúng đi đâu?”
11Thiên sứ đáp: “Đi qua xứ Ba-by-lôn.#5:11 Đất Si-nê-a Họ sẽ cất một cái nhà tại đó. Khi cất xong, cái thúng sẽ được đặt xuống, đúng chỗ của nó.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại