Xa-cha-ri 12:1

Xa-cha-ri 12:1 KTHD

Đây là lời Chúa Hằng Hữu phán về Ít-ra-ên: “Chúa Hằng Hữu, Đấng giăng các tầng trời, lập nền trái đất, tạo linh hồn con người, phán.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share