Xa-cha-ri 10:1

Xa-cha-ri 10:1 KTHD

Các ngươi hãy cầu xin Chúa Hằng Hữu cho mưa mùa xuân, Ngài sẽ kéo mây dày đặc. Và Ngài sẽ đổ mưa xuống dồi dào cho mọi hoa cỏ sẽ mọc đầy đồng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share