Nhã Ca 2:6

Nhã Ca 2:6 KTHD

Tay trái chàng kê dưới đầu em, tay phải chàng ôm thân em thật chặt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share