Nhã Ca 2:4

Nhã Ca 2:4 KTHD

Chàng đưa em vào phòng yến tiệc; rõ ràng là chàng yêu em nhiều lắm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share