Nhã Ca 2:2

Nhã Ca 2:2 KTHD

Em yêu dấu của anh giữa vòng các thiếu nữ như hoa huệ giữa những bụi gai.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share