Nhã Ca 2:1

Nhã Ca 2:1 KTHD

Em là hoa thủy tiên nở rộ trên Cánh Đồng Sa-rôn, và là hoa huệ ngoài thung lũng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share