Nhã Ca 1:9

Nhã Ca 1:9 KTHD

Em thật lý thú, em yêu dấu của anh, em như con tuấn mã đóng vào xe của Pha-ra-ôn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share