Nhã Ca 1:17

Nhã Ca 1:17 KTHD

gỗ bá hương là xà nhà của chúng ta, và gỗ linh sam thơm lừng là nóc nhà.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share