Nhã Ca 1:15

Nhã Ca 1:15 KTHD

Em quá đẹp, em yêu dấu của anh, ôi xinh đẹp làm sao! Mắt của em như đôi mắt bồ câu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share