Nhã Ca 1:14

Nhã Ca 1:14 KTHD

Chàng như chùm hoa phụng tiên, trong vườn nho của Ên-ghê-đi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share