Nhã Ca 1:13

Nhã Ca 1:13 KTHD

Người yêu em như bó hoa một dược nằm nghỉ êm ấm giữa ngực em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share