Nhã Ca 1:12

Nhã Ca 1:12 KTHD

Khi vua đang nằm dài trên ghế, say mê mùi hương thơm ngát của em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share