Rô-ma 11:9

Rô-ma 11:9 KTHD

Đa-vít cũng nói: “Nguyện yến tiệc của họ biến thành lưới bẫy, nơi họ sa chân vấp ngã và bị hình phạt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Rô-ma 11:9