Rô-ma 11:27

Rô-ma 11:27 KTHD

Và đây là giao ước Ta lập với họ, tội lỗi họ sẽ được Ta tha thứ.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Rô-ma 11:27