Khải Huyền 8:8

Khải Huyền 8:8 KTHD

Thiên sứ thứ hai thổi kèn, liền có vật gì giống như hòn núi lớn đang bốc cháy bị quăng xuống biển. Một phần ba biển hóa ra máu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share