Khải Huyền 8:7

Khải Huyền 8:7 KTHD

Thiên sứ thứ nhất thổi kèn, liền có mưa đá và lửa pha với máu đổ xuống mặt đất. Một phần ba đất bị thiêu đốt, một phần ba cây cối bị thiêu đốt và mọi loài cỏ xanh bị thiêu đốt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share