Khải Huyền 8:5

Khải Huyền 8:5 KTHD

Sau đó, thiên sứ lấy lửa trên bàn thờ bỏ đầy lư hương rồi quăng xuống đất. Liền có sấm sét vang rền, chớp nhoáng và động đất.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share