Khải Huyền 8:13

Khải Huyền 8:13 KTHD

Kế đến, tôi thấy một con đại bàng bay trên không trung kêu lớn: “Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho dân cư trên đất vì tiếng kèn của ba thiên sứ sắp thổi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share