Khải Huyền 8:12

Khải Huyền 8:12 KTHD

Thiên sứ thứ tư thổi kèn, một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng, một phần ba tinh tú bị phá hủy, trở nên tối tăm. Do đó, một phần ba ánh sáng ban ngày bị giảm đi, ban đêm cũng vậy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share