Khải Huyền 8:11

Khải Huyền 8:11 KTHD

Tên vì sao ấy là Ngải Cứu. Một phần ba nước hóa ra nước đắng. Nhiều người thiệt mạng khi uống phải nước đắng ấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share