Khải Huyền 8:10

Khải Huyền 8:10 KTHD

Thiên sứ thứ ba thổi kèn, một vì sao lớn bốc cháy như đuốc từ trời sa xuống một phần ba sông ngòi và suối nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share