Khải Huyền 8:1

Khải Huyền 8:1 KTHD

Khi Chiên Con tháo ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Khải Huyền 8:1