Khải Huyền 22:1

Khải Huyền 22:1 KTHD

Thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước hằng sống, trong như pha lê, chảy từ ngai Đức Chúa Trời và Chiên Con
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share