Khải Huyền 15:6

Khải Huyền 15:6 KTHD

Bảy thiên sứ mang bảy tai hoạ từ Đền Thờ đi ra, mặc áo vải gai tinh khiết rực rỡ, ngực thắt đai vàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share