Thi Thiên 97
KTHD

Thi Thiên 97

97
Thi Thiên 97
Uy Quyền và Thống Trị của Chúa
1Chúa Hằng Hữu là Vua!
Thế gian hãy reo mừng!
Muôn nghìn hải đảo khá hân hoan.
2Mây đen vây quanh Chúa.
Công chính và công lý đặt làm nền móng ngai Ngài.
3Lửa bùng cháy trước Ngài
và thiêu đốt thù nghịch bốn phía.
4Ánh sáng Ngài chiếu rạng thế gian.
Khắp đất trông thấy liền run rẩy.
5Núi đồi tan như sáp trước Chúa Hằng Hữu,
trước vị Chủ Tể của trái đất.
6Các tầng trời truyền rao đức công chính;
mọi dân tộc chiêm ngưỡng ánh vinh quang.
7Những người thờ hình tượng đều bị sỉ nhục—
tức người khoe khoang về thần tượng vô quyền của mình—
vì mọi thần phải thờ lạy Chúa.
8Si-ôn đã nghe và hân hoan,
các làng của Giu-đa mừng rỡ,
vì công minh Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu!
9Vì Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu, là Đấng Chí Tôn trên hoàn vũ;
Ngài vĩ đại hơn tất cả các thần.
10Ai kính yêu Chúa Hằng Hữu, ghét gian tà!
Chúa bảo toàn sinh mạng người thánh của Ngài,
và giải thoát họ khỏi tay bọn hung bạo.
11Ánh sáng bao bọc người công chính,
lòng trong sạch tràn ngập hân hoan.
12Nguyện những ai tin kính hãy vui mừng trong Chúa Hằng Hữu
và ngợi tôn Danh Thánh của Ngài!

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại